PLANET49 GmbH

PLANET49 GmbH Logo
Kontakt meg:

Alle felt med (*) er påkrevd

Company information/imprint:

Planet49 GmbH

Am Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts.,Germany

Planet49 GmbH is registered with the Frankfurt am Main Local Court under the Commercial Register number HRB 91549 B and is legally represented in court and out of court by the Managing Director Jürgen Böttcher. The VAT-ID number is DE281674097.

We are available for any question you may have. Please send us an email to info@planet49.com.

Contact form

contact us

Platform of the EU Commission

Platform of the EU Commission regarding online dispute resolution: www.ec.europa.eu/consumers/odr/

Copyright

Planet49 GmbH has the rights for all texts, graphic art as well as the layout, the HTML code and the scripts. Any kind of further use requires the explicit approval of the Planet49 GmbH.

Personvernerklæring for Planet49 GmbH

Databeskyttelse er for oss, selskapet Planet49 GmbH – (i det følgende „Planet49/oss/vi“), med adresse i Unisys-Park 1, 65843 Sulzbach/Ts. Tyskland, og representert ved selskapets administrerende direktør Jürgen Böttcher –, et svært viktig anliggende. Derfor ønsker vi å informere deg som ansvarlig organ om typen, omfanget og hensikten med innhenting, lagring, overføring og / eller bruk av personopplysninger i samsvar med EUs generelle personvernforordning (GDPR). Du kan når som helst kontakte oss, i tillegg til ved vår postadresse, via e-post på følgende adresse: info@planet49.com .

Vår personvernansvarlige kan nås på: privacy@planet49.com.

Med denne erklæringen informerer vi deg om de relevante aspektene angående personvern i tilbudet vårt, spesielt:

  • om innhenting og lagring av dine personlige opplysninger,
  • om overføring og bruk av dine personlige opplysninger, samt
  • om rettighetene dine.

 

1. Hvilke personlige opplysninger som hentes inn og lagres av oss

Hvis du bruker nettstedet vårt ved å fylle ut postfeltene og / eller kontakte oss og / eller bare besøker nettsiden vår, kan personopplysninger hentes inn av oss på følgende måte:

  • Vi innhenter og behandler kun personlige opplysninger som du har kjennskap til at du gir oss selv ved kontaktregistrering via utfylling av kontaktskjemaet. Personopplysningene som innhentes kan spesielt være følgende opplysninger: Etternavn, fornavn, adresse, firma, land og e-postadresse samt muligens andre opplysninger som du gir oss. Annen innhenting av opplysningene dine utføres ikke av Planet49.
  • Personlige opplysninger som kan innhentes ved besøket på nettstedet vårt, særlig om datatrafikk, plassering og tidsinformasjon, IP-adresser og annen kommunikasjonsinformasjon som er tilgjengelig under bruken av datamaskinen din.

I tillegg til de nevnte opplysningene kan også annen informasjon innhentes, for eksempel lokale tider, tidssoner og brukerdata.

Videre kan statistiske data samles inn og brukes når du besøker nettstedet vårt. Statistiske data inkluderer data om bruk av en spesiell nettleser så vel som dennes modell.

 

2. Hvordan og hvorfor behandles og overføres personopplysningene dine av oss og hva de brukes til

I den grad du har gitt oss personopplysninger ved å bruke kontaktskjemaet vårt, bruker vi dem kun for å behandle den tjenesten du ønsker, samt tilhørende teknisk administrasjon; I denne sammenheng vil vi påpeke at vi bruker personopplysningene du har gitt i forbindelse med målrettet salgsfremmende e-postforsendelser og / eller ved å bruke kontaktskjemaet for å opprette og lagre deg som kontakt i vårt kontaktprogram (Art 6, avsnitt 1 bokstav. b, f GDPR). Det vil ikke finne sted en ytterligere innhenting av personopplysningene dine direkte av oss.

Personopplysninger fra deg kan også sendes til oss via en av våre partnere dersom du har registrert deg på dennes nettside og du har gitt ditt uttrykkelige samtykke til å motta salgsfremmende e-poster (artikkel 6, avsnitt 1 bokstav. f GDPR).

Innenfor rammen av salgsfremmende e-postforsendelser kan vi av og til benytte oss av muligheten til å sende deg reklame via til e-postadressen som du oppga. Reklamen inkluderer produkter fra tredjeparter(Art. 6 avsnitt. 1 bokstav. f GDPR).

Behandlingen av personopplysningene dine kan også skyldes påstand om rettighetene dine (Art. 6, avsnitt 1, bokstav c og f GDPR), som du kan se under nr. 5 i disse retningslinjene om personvern.

I tillegg kan dine personopplysninger bli gitt videre i tilfeller der vi er lovlig forpliktet til å gjøre det (Art. 6, avsnitt 1, bokstav c GDPR) eller i den grad det er nødvendig for håndheving av andre rettigheter / krav eller for rettslig forsvar, dersom og forutsatt at disse er basert på organisatorens eller andre tredjeparters legitime interesser (artikkel 6, avsnitt 1 bokstav f GDPR). Det samme gjelder i tilfelle (eller delvis) kjøp eller salg av forretninger og / eller eiendeler, i tilfelle en annen overtakelse av virksomheten våt til en tredjepart, ved åpning av insolvensprosedyrer eller om åpningen avvises på grunn av manglende eiendeler (Art. 6, avsnitt 1, bokstav f GDPR).

En videresending av e-postadressen til tredjepart for reklameformål vil ikke finne sted. Selvfølgelig kan du motsette seg e-postadressen din for reklame når som helst. For tilsvarende tilbaketrekking, vennligst les nummer 5 i disse retningslinjene for personvern.

3. Hvor og hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine og hvor opplysningene dine kan eksporteres

a) Personopplysningene dine vil bli lagret av oss innen EØS/området. Lagring eller dataoverføring til tredjeland vil ikke finne sted.

b) Dersom sletting eller sperring skjer i samsvar med de rettighetene du utøver, som det vises til under nummer 5, blir opplysningene dine permanent lagret for de ovennevnte formålene.

Etter at du har tilbakekalt samtykke til databehandling og / eller har erklært motstand mot dette, setter vi deg på vår såkalte sperreliste. Dette betyr at vi ikke lenger bruker personopplysningene dine til markedsføringsformål. Vi lagrer deretter opplysningene dine kun for juridiske formål (f.eks. bevisplikter, forsvar og påstand om krav osv.) og sletter dem etter utløpet av ytterligere fire år, med mindre tvingende grunner taler imot dette eller tilsvarende databehandling er lovlig, for eksempel ved fornyet samtykke.

I tillegg, dersom vi ikke bruker personopplysningene dine i en periode på 24 måneder, vil vi gjøre det på samme måte, dvs. ikke bruke disse til egne eller til kunders markedsføringsformål.

4. Beskyttelse av personopplysningene dine

Vi tar de nødvendige forholdsregler – både administrativt / organisatorisk, teknisk og fysisk – for å beskytte dine personopplysningene dine mot tap, tyveri, misbruk, uautorisert tilgang, uautorisert avsløring, uautorisert endring og ødeleggelse. Dermed blir opplysningene dine beskyttet spesielt i sammenheng med tilgangskontroll (sikker lokalisering av serverne, til hvilken tilgang kun gis etter en definert sikkerhetsprosedyre), tilgangskontroll (kryptering av dataoverføringen i 128 bit, individuelt passord, meny og autorisasjonsoppgave for medarbeidere, oppdatert antivirusprogramvare), adgangskontroll (individuell adgangsautorisasjon for ansatte gjennom personlige kontoer, identifikasjons/ og godkjenningskrav), overføringskontroll (kontinuerlig kontroll og informasjon om autoriserte personer, ingen lokal lagring av dataene, logging av all dataeksport og -overføringer), inngangskontroll (konto-relatert verifisering, logging ved tidsstempel og vert), ordrekontroll (kontinuerlig kontroll via administrerende direktør og datavernansvarlig, entydig kontraktsutforming basert på kravene i § 62 i Dataloven eller art. 28 i Personvernforordningen i samråd med databeskyttelsesansvarlig og bedriftsledelsen) og tilgjengelighetskontroll (generelle sikkerhetsregler for verten [UPS, halonanlegg, osv.], sikkerhetskopiering til andre generelle sikkerhetskopieringstiltak for verten [f.eks. UPS, halonanlegg, osv.], sikkerhetskopiering til et annet sted [med alle sikkerhetstiltak, se tilgangskontroll] hver natt, speiling på to harddisker, antivirusprogrammer).

Til tross for disse forholdsreglene, på grunn av internetts usikre karakter, kan vi ikke garantere sikkerheten under dataoverføringen til nettsiden vår. Derfor utføres enhver overføring av opplysninger fra deg til hjemmesiden vår på egen risiko.

5. Hva du har rett til

Du har rett til å få informasjon om personopplysningene som er lagret om deg når som helst i samsvar med artikkel 15 i Personvernforordningen, inkludert om opprinnelsen og mottakeren av opplysningene dine og formålet med databehandlingen.

Du har også rett til når som helst å kreve rettelse fra oss av uriktige personopplysninger om deg (artikkel 16 i Personvernforordningen). Du kan be om begrensning av behandlingen hvis én av betingelsene angitt i artikkel 18, avsnitt 1 i Personvernforordningen eksisterer, f.eks. i å nekte riktigheten av dine personopplysninger.

Du har også rett til å tilbakekalle samtykke til behandling av personopplysningene som kan bli gitt med fremtidig virkning (Art. 7 i Personvernforordningen). En slik tilbakekalling påvirker imidlertid ikke lovligheten av behandlingsprosessene fram til dette tidspunktet.

I tillegg har du krav på utlevering av personopplysningene som er sendt til oss i et format som tillater overføringen til et annet sted (art.20 i Personvernforordningen).

I henhold til betingelsene i artikkel 21, avsnitt 1, 2 og 3 i Personvernforordningen kan du motsette seg databehandlingen av personlige grunner.

Videre har du rett til å kreve sletting av opplysningene dine og rett til å bli glemt i samsvar med artikkel 17 i Personvernforordningen. Hvis de juridiske forutsetningene er oppfylt, vil vi også i denne forbindelse fortsette med å slette dine personlige data uten din tilsvarende forespørsel.

For å kreve rettighetene dine som er oppført ovenfor i denne delen, vennligst kontakt oss på Planet49 GmbH, c / o Talk2 GmbH, Rheinstrasse 22, 64283 Darmstadt, Tyskland eller på følgende e-postadresse: info@planet49.com

Til slutt er det mulighet for å behandle enhver klage til Tilsynsmyndighetene som er ansvarlig for Planet49 GmbH, den hessiske datavernansvarlige (Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden, Postboks 31 63, 65021 Wiesbaden, Tyskland) eller til annen tilsynsmyndighet.

6. Serverloggfiler

Leverandøren av internett-siden henter automatisk inn og lagrer informasjon i såkalte serverloggfiler. Disse overføres automatisk til oss via nettleseren. Her handler det om nettlesertype / nettleserversjon, operativsystemet som brukes, referanseadresse, vertsnavn for tilgangsdatamaskinen, tidspunkt for serverforespørselen. Disse opplysningene kan ikke tilordnes en bestemt person. Disse dataene vil heller ikke bli sammenført med andre datakilder. Dersom det foreligger konkrete indikasjoner om ulovlig bruk, forbeholder vi oss retten til å sjekke disse opplysningene i ettertid.

7. Brukerdata og informasjonskapsler

Vi lagrer ikke brukerdata og plasserer heller ikke informasjonskapsler.

8. Mindreårige

Dette nettstedet, inkludert personvernerklæringen retter seg ikke mot mindreårige. Ingen personopplysninger om mindreårige blir bevisst samlet, brukt og / eller gitt videre.